Home Blog Thuê trang trại năng lượng mặt trời phải trả bao nhiêu?

Thuê trang trại năng lượng mặt trời phải trả bao nhiêu?

by admin

Các chủ đất cho thuê đất của họ để làm trang trại năng lượng mặt trời có thể kiếm được từ 250 đến 3.000 đô la mỗi mẫu Anh một năm , theo các trang web cho thuê đất năng lượng mặt trời hàng đầu.

Đây là một lựa chọn cho những người không muốn xây dựng trang trại năng lượng mặt trời của riêng mình mà muốn cho một nhà phát triển năng lượng mặt trời bên ngoài mượn tài sản của họ.

Bạn có thể tự hỏi tại sao lại có mức giá thuê lớn như vậy. Đó là vì có nhiều yếu tố khác nhau dựa trên khu vực của bạn có thể ảnh hưởng đến giá thuê đất; bao gồm các:

  • Giá đất trong khu vực của bạn
  • Cơ sở hạ tầng truyền tải điện gần khu đất của bạn
  • Sử dụng thay thế đất của bạn (tức là thu nhập từ trang trại nông nghiệp có thể có)
  • Nhu cầu về năng lượng tái tạo ở tiểu bang của bạn
  • Các ưu đãi của tiểu bang và thành phố đối với các nhà khai thác trang trại năng lượng mặt trời

Tóm lại, số tiền bạn có thể kiếm được bằng cách cho thuê đất để làm trang trại năng lượng mặt trời thực sự phụ thuộc vào điều kiện thị trường trong khu vực của bạn.

Các thỏa thuận nói chung là dài hạn, từ 15 đến 20 năm, với các lựa chọn kéo dài đến 50 năm. Chúng cũng bao gồm thang cuốn hàng năm 1,5 đến 2,5% để tính đến lạm phát.

Một số nhà phát triển thậm chí còn đề nghị trả tiền thuê như một khoản trả trước lớn.

Các trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất là gì?

Ngay bây giờ, các trang trại năng lượng mặt trời đang tận hưởng thời gian của họ dưới ánh nắng mặt trời – không có ý định chơi chữ. Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời đang xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời ngày càng lớn nhờ tính kinh tế được cải thiện của việc sản xuất năng lượng mặt trời và mong muốn của các chính phủ chuyển sang năng lượng tái tạo để tránh biến đổi khí hậu.

Tương lai của các trang trại năng lượng mặt trời

Trong tương lai, các dự án năng lượng mặt trời cộng đồng, các dự án năng lượng mặt trời quy mô tiện ích và năng lượng mặt trời trên mái nhà đều sẽ là một phần của giải pháp năng lượng tái tạo cung cấp năng lượng sạch trên khắp Hoa Kỳ và thay thế năng lượng nhiên liệu hóa thạch.

Năng lượng mặt trời quy mô lớn sẽ tiếp tục rẻ hơn khi các nhà phát triển trang trại năng lượng mặt trời tìm ra nhiều cách hơn để giảm chi phí tài chính và chi phí thiết bị tiếp tục giảm. Hy vọng sẽ thấy nhiều trang trại năng lượng mặt trời hơn, và thậm chí là những trang trại lớn hơn, trong tương lai gần.

Đơn vị cung cấp hệ thống điện mặt trời gia đình uy tín

Intech Energy – là một công ty chuyên tư vấn giải pháp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời uy tín ở Việt Nam.

Hotline: 0966966819

Địa chỉ: Lô 5+6, KCN, Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

You may also like

Leave a Comment